Księga gościUrząd GminyAktualnościStrona główna
Menu

OBRONA CYWILNA

1 Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
2 Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96)
3 Charakterystyka zagrożeń czasu pokoju
4 Zestawienie formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Solina