Księga gościUrząd GminyAktualnościStrona główna
Menu


Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
 

Gmina Solina pozyskała środki jakie były dostępne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla m-ci Myczkowce.

 
Gmina Solina pozyskała środki jakie były dostępne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i wybudowała dwa korty tenisowe wraz z trybuną na 200 osób, dwa parkingi na ponad 30 aut, budynek zaplecza socjalno - magazynowego wraz z szaletami i prysznicami. Inwestycja była realizowana
od 04.10. 2006 do 30.07.2007r.

 Gmina Solina pozyskała środki jakie były dostępne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i wybudowała wodociąg który od kilku miesiący służy mieszkańcom.
Inwestycja była realizowana od 1 kwietnia do 15 lipca 2005 roku.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO
Projekt p. n. "Budowa sieci wodociągowej
w m-ci Solina Góra Jawor"
wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej
i budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Koszt inwestycji: 221.418,97 zł netto
Dotacja Funduszu -75%
Dotacja budżetu państwa -10%
Budżet Gminy -15%