Księga gościUrząd GminyAktualnościStrona główna
Menu
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA GMINY SOLINA


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.

 
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz
2 INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku pobierz

Polańczyk 30.03.2015 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Solina z/s w Polańczyku niniejszym informuje, że w tut. Urzędzie Gminy sporządzony został i wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, oznaczonych jako działki: nr 238, 239, 240 i 242 położone w Rybnym, oraz działki nr: 308, 309, 310 i cz. 361 położone w Terce.
Wykaz wywiesza się w dniach od 31.03.2015 do 21.04.2015 r.

Wójt            
mgr Adam PiątkowskiWybory uzupełniające do Rady Gminy Solina
zarządzone na dzień 17 maja 2015 r.

 
1 Zarządzenie Nr 38/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015 r. pobierz
2 Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 24 lutego 2015 r.w sprawie terminu zawiadamiania Komisarza Wyborczego w Krośnie o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Solina zarządzonych na dzień 17 maja 2015 r. oraz o zgłaszaniu do Komisarza Wyborczego w Krośnie kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej pobierz
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku pobierz
4 Komunikat z dnia 27.03.2015 r. z pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku powołanej do przeprowadzenia w dniu 17 maja 2015 r. wyborów uzupełniających Rady Gminy Solina pobierz
5 Uchwała nr 1/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 27.03.2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku pobierz
6 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 27.03.2015 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku pobierz
7 Uchwała Nr 3/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Solina zarządzonych na dzień 17 maja 2015 r. pobierz
8 Komunikat Nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 14 kwietnia 2015 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów do Rady Gminy Solina w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 17 maja 2015 r. pobierz
9 Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej pobierz
10 Uchwała Nr 4/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 26 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Berezce w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Solina w okręgu nr 4 zarządzonych na dzień 17 maja 2015 r. pobierz
11 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Solina zarządzonych na dzień 17 maja 2015 r. pobierz
Formularze
1 Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających Rady Gminy Solina pobierz
2 Wykaz podpisów poparcia pod listą kandydatów pobierz
3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie pobierz
4 Oswiadczenie lustracyjne pobierz
5 Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego pobierz

Polańczyk, 2015-04-01

Informacja

W związku z licznymi zapytaniami od mieszkańców, Urząd Gminy informuje, że w dniu 26.04.2011r. zostało wydane zezwolenie znak: OSO.013.2.2011, na użycie nazwy miejscowości Solina w znaku towarowym DOMKI NAD SOLINĄ.

Zezwolenie z dnia 26.04.2011r. znak: OSO.013.2.2011 pobierz

Polańczyk, 2015-03-27

Statuty Sołectw

LpSołectwouchwałado pobrania
1BerezkaUCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Berezka pobierz
2Bereżnica WyżnaUCHWAŁA NR VII/41/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bereżnica Wyżna pobierz
3BóbrkaUCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bóbrka pobierz
4BukowiecUCHWAŁA NR VII/43/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowiec pobierz
5GórzankaUCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górzanka pobierz
6MyczkowceUCHWAŁA NR VII/45/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myczkowce pobierz
7MyczkówUCHWAŁA NR VII/46/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myczków pobierz
8PolańczykUCHWAŁA NR VII/47/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Polańczyk pobierz
9RajskieUCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rajskie pobierz
10RybneUCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybne pobierz
11SolinaUCHWAŁA NR VII/50/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Solina pobierz
12TerkaUCHWAŁA NR VII/51/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Terka pobierz
13WerlasUCHWAŁA NR VII/52/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Werlas pobierz
14Wola MatiaszowaUCHWAŁA NR VII/53/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Matiaszowa pobierz
15WołkowyjaUCHWAŁA NR VII/54/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wołkowyja pobierz
16ZawózUCHWAŁA NR VII/55/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawóz pobierz

Polańczyk, 2015-03-20

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Solina

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Solina zostaną przeprowadzone
w dniu 19 kwietnia 2015 r. (niedziela).
Poniżej publikujemy zarządzenia Wójta Gminy Solina z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie:
1) przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Solina
2) szczegółowego trybu pracy Komisji Wyborczych w Gminie Solina
3) ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Solina.
Zarządzenie Nr 0050/23/II/2015 Wójta Gminy Solina z dnia 20 marca 2015r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Solina
pobierz
Zarządzenie Nr 0050/24/II/2015 Wójta Gminy Solina z dnia 20 marca 2015r.
w sprawie szczegółowego trybu pracy Komisji Wyborczych w Gminie Solina
pobierz
Zarządzenie Nr 0050/25/II/2015 Wójta Gminy Solina z dnia 20 marca 2015r.
w sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Solina
pobierz
Obieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z 8 kwietnia 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów i Członków Rad Sołeckich pobierz
Zarządzenie Nr 0050/40/II/2015 Wójta Gminy Solina z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Solina pobierz
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach: Bóbrka i Terka pobierz
Protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku w dniu 10 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich z terenu Gminy Solina pobierz
Zarządzenie Nr 0050/41/II/15 Wójta Gminy Solina z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Solina pobierz
Zarządzenie Nr 0050/42/II/2015 Wójta Gminy Solina z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Solina pobierz
Zarządzenie Nr 0050/43/II/2015 Wójta Gminy Solina z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Solina pobierz
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Solina pobierz
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 19 kwietnia 2015 r. o wynikach wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w Gminie Solina pobierz

Informacja

Informujemy że dnia 27-03-2015 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Polańczyku, odbędzie się zebranie informacyjne odnośnie możliwości zrobienia KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY w związku z poniższą informacją:

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

Polańczyk, 2015-02-27

H A R M O N O G R A M
zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Solina w roku 2015

Sołectwodatamiejscezawiadomienie
Bukowiecw dniu 16 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w remizo-świetlicy w Bukowcupobierz
Bóbrkaw dniu 09 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Bóbrcepobierz
Berezkaw dniu 23 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w Szkole Podstawowej w Berezcepobierz
Bereżnica Wyżnaw dniu 24 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Bereżnicy Wyżnejpobierz
Górzankaw dniu 18 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Górzancepobierz
Myczkowcew dniu 07 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Myczkowcachpobierz
Myczkóww dniu 11 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Myczkowiepobierz
Polańczyk
Sołectwo
w dniu 12 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Polańczykupobierz
Solinaw dniu 10 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Soliniepobierz
Terkaw dniu 19 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w budynku szkolnym w Tercepobierz
Rajskiew dniu 28 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy OSW Nafty i Gazu w Rajskiempobierz
Wołkowyjaw dniu 14 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
Uwaga zmiana
terminu zebrania:

na dzień 15 marca 2015 r.
o godzinie 18:30
w świetlicy wiejskiej w Wołkowyi
pobierz pobierz
zmiana
Wola Matiaszowaw dniu 25 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Woli Matiaszowejpobierz
Rybnew dniu 26 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Rybnempobierz
Werlasw dniu 17 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Werlasiepobierz
Zawózw dniu 21 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w Szkole Podstawowej w Zawoziepobierz
Polańczyk
Osiedle Na Górce
w dniu 22 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w sali narad w budynku Urzędu Gminypobierz
Polańczyk
Osiedle Panorama
w dniu 30 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w sali narad w budynku Urzędu Gminypobierz
Polańczyk
Zdrój
w dniu 31 marca 2015 r.
o godzinie 18:00
w sali narad w budynku Urzędu Gminypobierz

Polańczyk 2015-01-21

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Solina z/s w Polańczyku niniejszym informuje, że w tut. Urzędzie Gminy sporządzony został i wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do kolejnej dzierżawy, oznaczonych jako działki: nr 205, 336, 337, 338, 280, 281, 283 i cz. 279 położone w Bóbrce, nr 146, 143, 144 i cz. 120 i 121 położone w Terce, oraz działki nr 98 położonej w Woli Matiaszowej.

W Ó J T         
mgr Adam Piątkowski

Polańczyk, 2015-01-21

Wójt Gminy zawiadamia,
że na terenie Gminy Solina zostaną przeprowadzone zebrania wiejskie,
których tematem będą konsultacje z mieszkańcami sołectw
w sprawie zmiany statutów Sołectw:
Sołectwodatamiejscezawiadomienie
Wołkowyjaw dniu 28 stycznia 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Wołkowyipobierz
Myczkóww dniu 28 stycznia 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Myczkowiepobierz
Bóbrkaw dniu 29 stycznia 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Bóbrcepobierz
Berezkaw dniu 29 stycznia 2015 r.
o godzinie 18:00
w Szkole Podstawowej w Berezcepobierz
Zawózw dniu 30 stycznia 2015 r.
o godzinie 18:00
w Szkole Podstawowej w Zawozie,pobierz
Bereżnica Wyżnaw dniu 30 stycznia 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Bereżnicy Wyżnejpobierz
Górzankaw dniu 3 lutego 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Górzancepobierz
Myczkowcew dniu 3 lutego 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Myczkowcachpobierz
Bukowiecw dniu 4 lutego 2015 r.
o godzinie 18:00
w remizo-świetlicy w Bukowcupobierz
Polańczykw dniu 5 lutego 2015 r.
o godzinie 18:00
Uwaga zmiana
terminu zebrania:

na dzień 9 lutego 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Polańczyku
pobierz pobierz
zmiana
Solinaw dniu 5 lutego 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Soliniepobierz
Terkaw dniu 6 lutego 2015 r.
o godzinie 18:00
w budynku szkolnym w Tercepobierz
Rajskiew dniu 6 lutego 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy OSW Nafty i Gazu w Rajskiempobierz
Rybnew dniu 9 lutego 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Rybnempobierz
Wola Matiaszowaw dniu 9 lutego 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Woli Matiaszowejpobierz
Werlasw dniu 10 lutego 2015 r.
o godzinie 18:00
w świetlicy wiejskiej w Werlasiepobierz

Polańczyk 2015-01-16


Polańczyk 2015-01-09

Informacja dla pacjenta
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji
38-440 Iwonicz, ul. Floriańska 143 A
Podstawowa Opieka Zdrowotna - harmonogram
Harmonogram do pobrania pobierz