Księga gościUrząd GminyAktualnościStrona główna
Menu
PRZETARGI

PRZETARGI 2015
Lp Tytuł przetarguData ogłoszenia
1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina
30.03.2015

INNE 2015 r.

Polańczyk 20.04.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Solina ogłasza pierwszy przetarg pisemny, nieograniczony na najem nieruchomości w m-ci Polańczyk przy ul. Zdrojowa 46, w którego skład wchodzą: dwa parkingi z wjazdem o powierzchni łącznej 551,50 m2, korty tenisowe z trybunami o łącznej powierzchni 1215,60 m2, budynek socjalny wraz z szaletami o powierzchni 86,61 m2.
Treśc ogłoszenia do pobrania
Formularz ofertowy do pobrania

Polańczyk 30.03.2015 r.

Wójt Gminy Solina

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Solina , ul. Wiejska 2, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.esolina.pl, umieszczono wykaz nieruchomości, położonej w Polańczyku stanowiącej własność Gminy Solina przeznaczonej do najmu w okresie od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Wykaz nieruchomości do pobrania