Księga gościUrząd GminyAktualnościStrona główna
Menu
Na Forum


Ośrodek "PANORAMA"  imprezy  jakie imprezy  Zasad i tryb przeprowadzania naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0151/84/II/2005 Wójta Gminy Solina z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze.Załączniki:

Zal. nr 1 Wniosek o przyjęcie nowego pracownika

Zal. nr 2 Formularz opisu stanowiska pracy w urzędzie (jednostce)

Zal. nr 3 Ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze

Zal. nr 4 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Zal. nr 5 Protokół z przeprowadzonego konkursu kandydatów na stanowisko kierownicze

Zal. nr 6 Informacja o wynikach konkursu

Zal. nr 7 Informacja o wynikach konkursu