Księga gościUrząd GminyAktualnościStrona główna
Menu

OCHRONA ŚRODOWISKA

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
znak: WOOŚ.442.7.2014.AW-148 z dnia 27-02-2015 r.
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
znak: WOOŚ.442.8.2014.AW-8 z dnia 28-01-2015 r.
12.01.2015 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów NATURA 2000 - odpowiedź na pismo w sprawie zagrożeń stwarzanych przez wilki w gminie Solina
Obwieszczenie z dnia 26.11.2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie z dnia 27.10.2014 r. o wydaniu decyzji orzekającej realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych", planowanego do realizacji przez Gminę Solina na dz. nr 113/2 oraz 114/3 w miejscowości Solina, wraz z orzeczeniem braku potrzeby przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko.
  Karta informacyjna - ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w m-ci: Bukowiec
  Karta informacyjna - ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w m-ci: Myczkowce
  Karta informacyjna - ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w m-ci: Polańczyk
  Karta informacyjna - ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w m-ci: Polańczyk
  Karta informacyjna - ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w m-ci: Solina
  Karta informacyjna - ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w m-ci: Zawóz
  Wykaz parków, rezerwatów, obszarów chronionych oraz pomników przyrody na terenie Gminy Solina
  Gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Solina
  Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2011 - 2032
  Program Ochrony Środowiska na lata 2004 - 2015
  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solina